Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
918 45 530 945 00 688
37 17 02 07
37 17 02 50
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
908 01 654

Betne Lorentzen

Fagsykepleier 412 13 067 E-post
Kommuneoverlege (vikar) 37 17 02 45 E-post
Sekretær 37 17 02 50 E-post
Spesialrådgiver 977 81 277 977 81 277 E-post
Sykepleier/rådgiver 952 95 556 952 95 556 E-post
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 E-post
Kommunelege 37 17 02 45 E-post
Jordmor 950 02 597 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Hørselkontakt 470 26 541 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post
Vernepleier 37 16 93 90
Avdelingsleder for somatikk og kjøkken 415 72 761 E-post
Fysioterapeut 468 21 855 468 21 855 E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenestene, omsorgsboliger og Klokkartun 924 62 619 E-post
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) E-post
Avdelingsleder for demens og dagsenter 415 91 634 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post

Interkommunale samarbeidsområder m.m

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområder m.m
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
38 05 00 00 E-post
www.kubenarendal.no 37 01 79 00 E-post
479 93 333


Besøksadresse:
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Postadresse:
Postboks 33, 4971 Sundebru
 

466 17 900 E-post
37 01 75 00 E-post
Brukerstøtte 945 15 551 945 15 551 E-post
37 19 95 00 E-post
37 05 51 20

Avdelingsleder
Janice Markussen
952 46 682 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
37 05 51 20

Besøksadresse
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal

 

Rektor 37 19 95 51 945 00 404 E-post
81 53 29 99
38 24 14 14 E-post
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 14 36 00 E-post
vedlikehold veilys E-post
958 10 581 E-post

Leder, Aud Vegerstøl

Besøks og postadresse
Molandsveien 8

 

 


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

37 16 92 55


E-post til Vegårshei tannklinikk

Besøksadresse
Hovelandveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Postboks 54, 4973 Vegårshei

110 37 01 38 88 E-post
Hovedrevisor 37 01 30 16 E-post
Mobbeombud i Aust - Agder 948 47 720 E-post
Landbruksrådgiver 37 19 95 67 E-post
480 02 262

 

NB! Bestill minst to timer før avgang/ankomst (Kan ikke bestilles til nattog).

NAV og oppfølging

Ansatte i avdelingen NAV og oppfølging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Telefontid vedr. spørsmål om startlån/tilskudd
Torsdager 08:00 - 11:00

55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 39
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Helsesykepleier / veileder 481 01 566 E-post
Veileder NAV 916 47 305 E-post
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 E-post
Enhetsleder NAV og oppfølging 908 90 972 908 90 972 E-post
Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 E-post


 

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Flyktningkonsulent 480 50 046 480 50 046 E-post
Psykiatrisk sykepleier 37 17 02 71 908 33 804 E-post
Veileder psykisk helse og rus 469 51 955 469 51 955 E-post

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
AP - representant 913 22 202 E-post
AP - representant 901 07 408 E-post
AP - representant 954 40 195 E-post
KRF - representant 480 23 150 E-post
SP - representant 900 93 582 E-post
KRF - representant 911 22 118 E-post
KRF - representant 466 87 581 E-post
SP - representant 908 89 710 E-post
KRF - representant 906 86 889 E-post
H - representant 915 74 763 E-post
SP - representant 958 65 312 E-post
SP - representant 916 29 046 E-post
KRF - representant 901 68 521 E-post
Varaordfører (H) 915 74 763 E-post
KRF - representant 474 14 904 E-post
AP - representant 924 62 619 E-post
Ordfører (KRF) 950 66 318 E-post

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 00 E-post


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

37 17 02 16 916 99 308 E-post
Rådmann 37 17 02 12 957 77 273 E-post
Konsulent lønn, økonomi og personal 37 17 02 28 E-post
Arkivansvarlig/Konsulent 37 17 02 16 916 99 308 E-post
Spesialpedagog 958 70 246 E-post
Kommunalsjef 37 17 02 40 481 94 565 E-post


 

Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 995 02 062 E-post
Økonomisjef 37 17 02 27 404 58 535 E-post
Bibliotekar 37 16 86 14 E-post
Konsulent 37 17 02 29 E-post
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt 37 17 02 30 E-post


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.

HR- og organisasjonsrådgiver 37 17 02 19 918 87 116 E-post
Rådgiver miljø og næring 37 17 02 14 482 58 695 E-post

       

Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 E-post
Rådgiver plan 37 17 02 35 945 05 716 E-post

Teknisk drift og forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester E-post
E-post
vann og avløp
Vaktmester E-post
Vaktmester E-post
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning 37 17 02 23 913 36 314 E-post

                                                                 

Vegårshei barnehage

Ansatte i avdelingen Vegårshei barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 84 007 E-post
900 84 307 E-post


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Enhetsleder og styrer
Hildegunn Myre Dale

Enhetsleder 37 16 95 14 404 82 651 E-post
Pedagogisk leder E-post
Pedagogisk leder E-post
Pedagogisk leder E-post
Pedagogisk leder E-post

Vegårshei biblioteket

Ansatte i avdelingen Vegårshei biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 16 86 14 E-post

Vegårshei kirkelige fellesråd

Ansatte i avdelingen Vegårshei kirkelige fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sogneprest 37 17 02 53 E-post
Kirkeverge 37 17 02 63 901 61 892 E-post

Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund

 

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 E-post
Pedagogisk personal 951 03 388 E-post
Konstituert enhestleder/rektor fra 1. aug 20 (Undervisningsinspektør) 37 16 86 06 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 83 05 E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 04 E-post
Pedagogisk personale E-post
Konstituert inspektør fra 1. aug. 20 E-post
Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale/Sosiallærer E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personal E-post
E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Konsulent 37 16 86 00 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Enhetsleder/rektor og konstituert enhetsleder for helse og omsorg 37 16 86 02 909 61 709 E-post
Pedagogisk personale E-post
SFO - leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Spes. ped koordinator 37 16 86 05 E-post
Pedagogisk personale E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personal E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagog E-post
SFO-leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post