Ansattoversikt


Organisasjon og økonomi

Ansatte i avdelingen Organisasjon og økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 995 02 062 inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no