Ansattoversikt


Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 00 E-post


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

37 17 02 16 916 99 308 E-post
Rådmann 37 17 02 12 957 77 273 E-post
Konsulent lønn, økonomi og personal 37 17 02 28 E-post
Arkivansvarlig/Konsulent 37 17 02 16 916 99 308 E-post
Spesialpedagog 958 70 246 E-post
Kommunalsjef 37 17 02 40 481 94 565 E-post


 

Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 995 02 062 E-post
Økonomisjef 37 17 02 27 404 58 535 E-post
Bibliotekar 37 16 86 14 E-post
Konsulent 37 17 02 29 E-post
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt 37 17 02 30 E-post


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.

HR- og organisasjonsrådgiver 37 17 02 19 918 87 116 E-post
Rådgiver miljø og næring 37 17 02 14 482 58 695 E-post

       

Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 E-post
Rådgiver plan 37 17 02 35 945 05 716 E-post