Ansattoversikt


Teknisk drift og forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester E-post
E-post
vann og avløp
Vaktmester E-post
Vaktmester E-post
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning 37 17 02 23 913 36 314 E-post