Ansattoversikt


Teknisk drift og forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester Arne.Sines@vegarshei.kommune.no
Olav.Ettestol@vegarshei.kommune.no
vann og avløp
Vaktmester Magne.Myhre@vegarshei.kommune.no
Vaktmester Ole.Ingvald.Smeland@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning 37 17 02 23 913 36 314 tsm@vegarshei.kommune.no