Forhåndsvarsling om mindre endringer i reguleringsplan for Vegårshei sentrum

Klikk her for mer informasjon