Kommuneplan Vegårshei 2019-2031

Kommuneplan for 2019-2031 er vedtatt i kommunestyret den 5. november 2019 (sak 19/111).

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og er verktøyet vi bruker for å nå våre visjoner og mål. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for arealbruken. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lengre.
 

Kommuneplan 2019 - 2031 (dokumenter):

 

Link til saksdokumenter og protokoll fra politisk behandling

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716