Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad: Høring til 28. mai

Forslag til kommunedelplan for E18 strekning Dørdal - Grimstad ligger ut på høring fram til 28. mai
Klikk på denne linken for høringsdokumenter og mer informasjon om hvordan innspill kan sendes 
Innspill? Klikk direkte videre til medvirkningsportalen