Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad (inkl. Vegårshei): Høring

Forslag til kommunedelplan for E18 strekning Dørdal - Grimstad ligger ut på høring fram til 28. mai
Informasjonsmøte på Vegårshei bibliotek mandag 6. mai kl 18.
Innspill? Klikk direkte videre til medvirkningsportalen