Oppnevning av meddommer til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024

Kommunestyret har i sitt møte 19. mai 2020 vedtatt forslag til oppnevning av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. I tillegg er det
vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for samme periode.

Kommunestyrets vedtak er utlagt til offentlig ettersyn i 2 uker, fra 20. mai 2020 til 3. juni 2020.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, oppfordres til å komme med det til Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei eller epost: post@vegarshei.kommune.no.

Frist for innvendinger og fritakssøknad er satt til 3. juni 2020 kl.1500. 

Oversikt over meddommere. (PDF, 590 kB)