Sluttrapport - Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke

NORCE har gjennomført kartleggingen av konsekvenser av fire dagers skoleuke i noen kommuner på Agder på oppdrag fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Kartleggingsprosjektet er gjennomført i samarbeid med de to fylkeskommunene i Agder, Fylkesmannen i Agder og kommunene Sirdal, Hægebostad, Evje og Hornnes og Vegårshei.

Det er også dette samarbeidet som finansierer studien. Rapporten dokumenterer denne kartleggingen og er utformet og skrevet slik at den kan inngå som et grunnlag for en politisk prosess.

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra de to fylkeskommunene på Agder, Fylkesmannen i Agder og de fire kommunene har fulgt prosjektet, diskutert valg av design og reflektert over og diskutert data som ble fremlagt underveis.