Tid for å søke treningstider i Vegårsheihallen for skoleåret 19/20

Kommunen ber alle aktuelle brukere om å melde inn ønsker for treningstid for skoleåret 2019/2020. Søknad om treningstid sendes til kommunens postmottak: post@vegarshei.kommune.no innen 01.06.19.