Ledige stillinger i Vegårshei kommune

Under finner du oversikt over de stillingene i kommune som er lyst ledige pr i dag. Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Vi har ledig 100 % fast stilling som økonomisjef. Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team.

Helse- og omsorgsenheten avvikler sommerferie i perioden fra uke 26 – uke 33, og i den forbindelse ønsker vi ferievikarer velkommen til kommunen. Vi søker fortrinnsvis sykepleiere(studenter), vernepleiere(studenter) og helsefagarbeidere, men kandidater med tilsvarende formal utdanning kan også vurderes.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15