Ledige stillinger i Vegårshei kommune

Under finner du oversikt over de stillingene i kommune som er lyst ledige pr i dag. Stillingene forsvinner fra oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Helse- og omsorgsenheten avvikler sommerferie i perioden fra uke 26 – uke 33, og i den forbindelse ønsker vi ferievikarer velkommen til kommunen. Vi søker fortrinnsvis sykepleiere(studenter), vernepleiere(studenter) og medisinstudenter, som er kommet så langt i studiet, at de kan fungere på nivå med sykepleier/vernepleier.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15