Ledig stilling - økonomisjef

Vi har ledig 100 % fast stilling som økonomisjef. Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team.

Stillingen er sentralt plassert i rådmannens stab og deltar i rådmannens ledermøter. Kommunen har i dag ca. 240 ansatte fordelt på ca. 160 årsverk.

Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Positivt menneskesyn og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes.

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding og økonomirapportering
 • Regnskapsansvarlig for noen eksterne virksomheter
 • Bistå rådmannen og de tjenesteytende enhetene innen økonomiområdet
 • Bistå organisasjonen med innkjøp og anskaffelser
 • Systemansvarlig for kommunens økonomisystem
 • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde
 • Endringer i arbeids- og ansvarsoppgaver justeres etter kommunens behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanningsnivå:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, fortrinnsvis fra kommunal virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, deriblant økonomi- og lønnssystem som benyttes i offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt.
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr

 • Et positivt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Vegårshei samarbeider tett med nabokommunene i regionen både faglig og teknisk
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk.
 • Lønn etter avtale

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Vi imøteser henvendelser som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Rådmann Ole Petter Skjævestad
tlf. 957 77 273 / 37 17 02 00

og/eller

Kommunalsjef Anne Grete Glemming
tlf. 481 94 565 / 37 17 02 00

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 17.02.19

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.