Sommervikarer - helse- og omsorgsenheten - sykepleiere, vernepleiere og medisinstudenter

Helse- og omsorgsenheten avvikler sommerferie i perioden fra uke 26 – uke 33, og i den forbindelse ønsker vi ferievikarer velkommen til kommunen. Vi søker fortrinnsvis sykepleiere(studenter), vernepleiere(studenter) og medisinstudenter, som er kommet så langt i studiet, at de kan fungere på nivå med sykepleier/vernepleier.

Arbeidsoppgaver

Ordinære helse- og omsorgsoppgaver knyttet til brukere i sykehjem, hjemmetjeneste og bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / universitet – fortrinnsvis sykepleier og vernepleier

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende
 • Faglig engasjert
 • Fleksibel
 • Stabil, med mye «ståpå» vilje

Annet

 • Turnus m/ tjeneste hver 2. helg
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges (ikke eldre enn 3 mnd.)
 • Autorisasjon for helsepersonell
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å fremskaffe bolig
 • Ansettelse utenfor sykehjem krever gyldig førerkort klasse B
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og avtaler.

Det er ønskelig at søkerne oppgir i hvilket tidsrom de ønsker å jobbe, hvilke type brukere de ønsker å jobbe med, samt hvorvidt det vil være behov for bolig.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetens avdelingsledere:

Vegårshei bo- og omsorgssenter:

Hjemmetjenesten:

Benytt elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist - fortløpende

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.