Vikariat - kommunefysioterapeut

Vi har ledig vikariat som kommunefysioterapeut fra 06.05.19 til 23.03.2020, med mulighet for noe forlengelse. Arbeidstid er 36 timer pr. uke.

Vegårshei kommune har i dag en kommunefysioterapeut og to fysioterapeuter med driftstilskudd. Kommunefysioterapeuten jobber med svært varierte arbeidsoppgaver, og har et godt tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper fra ulike enheter. Vegårshei kommune økte den kommunale fysioterapistillingen i 2017 fra 40-100%. Dette har gitt muligheter for å utvide tjenesten med flere satsingsområder og et relativt bredt utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgaver i hovedtrekk:

 • Ansvar for rehabilitering av brukere på korttidsavdeling og oppfølging av brukere med behov for rehabilitering i hjemmet.
 • Bidra til å drive og videreutvikle hverdagsrehabilitering i nært samarbeid med sykepleier, ergoterapeut og hjemmetjenesten i kommunen. I denne forbindelse kan arbeid med hjelpemiddelformidling også være aktuelt.
 • Kartlegging, tilrettelegging og oppfølging av barn, unge og personer med funksjonsnedsettelser.
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid i helsestasjon, barnehage og skole.
 • Koordinering av en nyetablert Frisklivssentral, og drift av enkelte treningsgrupper.
 • Arbeidsarenaene er helsestasjonen, barnehager, skole, korttidsavdeling/sykehjem og hjemme hos brukere.

Kvalifikasjonskrav:

 • Har autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med bred erfaring fra arbeid med barn og unge/forebygging/rehabilitering
 • Førerkort for bil klasse B og disponere egen bil

Vi søker en som:

 • Er faglig engasjert, er løsningsorientert, fleksibel og stabil
 • Ser betydningen av tverrfaglig samarbeid og har gode samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere til fysisk aktivitet og endringsarbeid
 • Har evne til å jobbe selvstendig og ønsker å videreutvikle tjenesten
 • Liker varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og behersker norsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, med mulighet til å påvirke kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Opplæring i arbeidsmetode og tankesett før oppstart
 • En arbeidsgiver som er positiv til utvikling av tjenestene

Søknadsskjema 

Kontakt:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Kommunefysioterapeut Magnhild Aasbø Lystad, tlf: 468 21 855

Enhetsleder for Helse- og omsorg, Marit Henriksen, tlf: 976 29 649

I første omgang ber vi om søknad med CV, uten kopi av attester og vitnemål. Disse tas med til et evt. intervju.

For stillinger i barnehage, skole og helse - og omsorg, må søker legge frem gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

 

Søknadsfrist: 24.03.2019

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.