Møteplan

Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan 1. halvår 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka
Administrasjonsutvalg 15 12 12 7 11 08:00
Planutvalg 15 12 12 7 11 09:00
Formannskap 8* og 15 12 12 7 11 11:00
Kommunestyre 29 26 26 21* 18 18:00
Ungdomsrådet 28 18 6 17:30
Eldrerådet 5 9 4 09:00
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24 (Fellesmøte i Tvedestrand ) 21 6 17:30
Arbeidsmiljøutvalg 5 30 09:30
Kontrollutvalg 14 2 08:30
Viltnemnd 29 3 19:00

* 8. januar: Felles formannskapsmøte Østre Agder kl. 1600 - 2000
* 21. mai: Dialogmøte på dagtid 0800 - 1600 + ordinært kommunestyremøte kl 1800

Møteplan 2. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019
Utvalg August September Oktober November Desember
Administrasjonsutvalg 20 24 22 19
Planutvalg 20 24 22 19
Formannskap 20 24 22 19
Kommunestyre 3 9 (OBS ny dato) 5 10
Ungdomsrådet 26 28 21,25
Eldrerådet 21,26
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12 21,28
Arbeidsmiljøutvalg 27 29
Kontrollutvalg 19 5
Viltnemnd 19