Møteplan

NB! Møteplanen til kommunestyret behandles i møte 11.12.18.

Møteplan 1. halvår 2019

Utvalg Desember 2018 Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka
Administrasjonsutvalg 15 12 12 14 4 08:00
Planutvalg 15 12 12 14 4 09:00
Formannskap 8, 15 12 12 14 4 11:00
Kommunestyre 11 29 26 26 21 18 18:00
Ungdomsrådet 28 18 6 17:30
Eldrerådet 5 9 4 09:00
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17 21 6 17:30
Arbeidsmiljøutvalg 09:30
Kontrollutvalg 14 2 08:30
Viltnemnd 11 3 19:00

 

Møteplan 2. halvår 2019

Utvalg August September Oktober November Desember
Administrasjonsutvalg 20 24 22 19
Planutvalg 20 24 22 19
Formannskap 20 24 22 19
Kommunestyre 3 8 5 10
Ungdomsrådet 26 28 21,25
Eldrerådet 21,26
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12 21,28
Arbeidsmiljøutvalg
Kontrollutvalg 19 5
Viltnemnd 19