Møteplan

Møteplan 1. halvår 2019

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka
Administrasjonsutvalg 15 12 12 7 11 08:00
Planutvalg 15 12 12 7 11 09:00
Formannskap 8* og 15 12 12 7 11 11:00
Kommunestyre 29 26 26 21* 18 18:00
Ungdomsrådet 28 18 6 17:30
Eldrerådet 5 9 4 09:00
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24 (Fellesmøte i Tvedestrand ) 21 6 17:30
Arbeidsmiljøutvalg 09:30
Kontrollutvalg 14 2 08:30
Viltnemnd 11 3 19:00

* 8. januar: Felles formannskapsmøte Østre Agder kl. 1600 - 2000
* 21. mai: Dialogmøte på dagtid 0800 - 1600 + ordinært kommunestyremøte kl 1800

Møteplan 2. halvår 2019

Utvalg August September Oktober November Desember
Administrasjonsutvalg 20 24 22 19
Planutvalg 20 24 22 19
Formannskap 20 24 22 19
Kommunestyre 3 8 5 10
Ungdomsrådet 26 28 21,25
Eldrerådet 21,26
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12 21,28
Arbeidsmiljøutvalg
Kontrollutvalg 19 5
Viltnemnd 19