Politiske møter med saksdokumener

Her finner du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoller. Innkallingene er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.

Møter og dokumenter etter 27. mai 2019

Møter og dokumenter fra og med januar 2013 til 26. mai 2019.

Leter du etter eldre ting må du ta kontakt med ekspedisjonen så vil vi hjelpe deg. Tlf 37 17 02 00 eller post@vegarshei.kommune.no

Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor kan det være feil i protokollerfra møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

 

Møtetider

Tirsdag er fast møtedag for kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget.

Formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget har møter på samme dag i møterom 2 i administrasjonsbygget, ca. 9 ganger i året. Møtene starter vanligvis kl. 08:00.

Kommunestyremøter avholdes i kommunestyresalen i administrasjonsbygget ca. 9 ganger i året. Møtene starter kl. 18:00.

Allmenhetens innsynsrett og åpenhet

Offentleglova har bestemmelser om allmennhetens innsynsrett i kommunale dokumenter/ saksopplysninger. Hovedhensynene bak loven er tillitt til forvaltningen, rettssikkerhet og kontrollhensyn. Loven skal sikre en åpen forvaltning som styrker informasjons- og ytringsfriheten i samfunnet. For utfyllende informasjon henvises det til Rettleiar til offentleglova i menyen til høyre

Åpenhet i kommunal forvaltning er et viktig prinsipp. Jmf. kommunelovens bestemmelser skal møter i folkevalgte organ i hovedsak være åpne, og enhver har rett til å overvære møtene (kan forekomme unntak for saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt.