Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Vegårshei kommune i alle saker som vedrører eldre. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer og fire varamedlemmer.

Eldrerådets møter holdes som regel på tirsdager fra kl. 09.00 i møterom 2 i administrasjonsbygget.

Rådet møter med eldrerådene i østregionen (Gjerstad, Tvedestrand, Åmli og Risør) og samarbeider med pensjonistforeningen.

Medlemmer

Eldrerådet
Fast/vara Navn
Fast Per Arne Ludvigsen (leder)
Fast Liv Fossing (nestleder)
Fast Bjørg Solheim
Fast Anna Selås
Fast Kjetil Saga
Vara Ragnhild Nærdal
Vara Selma Marie Færsnes
Vara Odd Olsen

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308