Klageutvalget

Kommunestyret vedtok i sak 76/2002 å opprette et eget klageorgan i Vegårshei kommune.

Klageutvalget velges for fire år og består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Utvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Utvalget avholder møter etter behov.

Medlemmer og varamedlemmer

Klageutvalget
Fast/vara Representerer Navn
Fast AP Per Arnt Nes (leder)
Fast SP Eli Bjorvatten
Fast FRP Nils Mjåvatn
Fast H Ingunn Landberg
Fast KRF Lars Marius Dalane
1. vara AP Åse Selåsdal
2. vara AP Jakob Hagelia
1. vara SP Jan Terje Lindtveit
2. vara SP Arild Flaten
1. vara Demokratene Arne - Johnny Nerdalen
2. vara FRP Anne May Nerdalen
1. vara H Victoer Mogen
2. vara H Selma Færsnes
1. vara KRF Kai Fjell
2. vara KRF Berit Hauge Valle

 

Retningslinjer for klageutvalget (PDF, 378 kB) 
Vi gjør oppmerksom på at det i retningslinjene står at det er syv medlemmer i klageutvalget. Kommunestyret vedtok i PS115/15 å gå ned til fem medlemmer. Retningslinjene vil bli revidert i 2019.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308