Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

I budsjettbehandlingen i kommunestyret i PS 19/138 10. desember 2019, vedtok kommunestyret å slå sammen eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet er opprettet av kommunestyret og består av syv medlemmer og fem varamedlemmer.

Rådet har ca. seks møter i året. Møtene holdes i hovedsak på torsdager fra kl. 18.00 i møterom 2 i administrasjonsbygget.

I løpet av året har rådet et fellesmøte med eldrerådene/råd for personer med funksjonsnedsettelse i østregionen (Gjerstad, Tvedestrand, Åmli og Risør) Det samarbeides også med pensjonistforeningen.

Leder: Arnfinn Isaksen

Medlemmer

Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 91 69 93 08