Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for Vegårshei kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer.

Medlemmer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fast/vara Representerer Navn
Fast H Gunn Olsen (leder)
Fast AP Kjersti Fossing (nestleder)
Fast KRF Marit S. Henriksen
Fast SP Jacob Einar Olimstad
Fast FRP Odd Inge Ormshammer
Vara H Ingunn Landberg
Vara AP Venke Anny Nes
Vara KRF Tone U. Bjørnstad

 

Møter og saksdokumenter