Viltnemnd

Viltnemnda er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De fem medlemmene velges av kommunestyret for fire år. De har delegert myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsettelse av forskrifter) etter viltloven m/ forskrifter. 

Viltnemnda har møter etter behov, men ca. to til tre i året. Enkelte av viltnemndas medlemmer utfører også fallviltarbeid (ettersøk etter og felling/omsetning av skadd hjortevilt m.v.) i kommunen. Kommunen har i tillegg avtale med andre med godkjente ettersøkshunder som også utfører slikt arbeid.

Viltnemnda forvalter også det kommunale viltfondet. I den forbindelse er det etablert et rådgivende organ, Viltforum, som i tillegg til Viltnemnda består av representanter fra lokalt skogeierlag, viltlag og jeger- og fiskerforening.

Retningslinjer for kommunalt viltfond. (pdf, 886 kb) (PDF, 792 kB)

Sekretær for Viltnemnda er Helge Sines.

Medlemmer

Viltnemnd
Fast/vara Represenerer Navn
Fast AP Trond Saga (leder)
Fast KRF Sigmund Lindtveit (nestleder)
Fast SP Katrine S. Aas
Fast SP Alf Eivind Myren
Fast H Siri Moland
1. vara AP Nils Thorsen
2. vara AP Tone Barbro Loftesens
1. vara SP Sigmund Bergan
2. vara SP Regine Olimstad
1. vara KRF Tone Myre Songedal
1. vara H Carolina Moland

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375

       

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308