Forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 10 . september.

Forhåndsstemmene tas i mot på kommunehuset i Myra 

  • Mandag - fredag mellom kl. 08:00 - 15:00
  • Torsdag 2. september kl. 08:00 - 17:30
  • Torsdag 9. september kl. 08:00 - 17:30

Slik forhåndsstemmer du.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for godt smittevern i forhåndsstemmelokalet.

På grunn av pandemien vil vi i år oppfordre til å benytte seg av muligheten for å forhåndsstemme.

Dersom du er i karantene, eller har symptom på luftveissykdom, og må forhåndsstemme mens du er i karantene/har symptom fordi du ellers ikke får stemt, kan du kontakte oss og vi vil legger til rette for at du får stemt på utsida av kommunehuset.

Dersom du er i isolasjon på grunn av påvist Covid-19, og må forhåndsstemme mens du er i isolasjon fordi du ellers ikke får stemt, kan du søke kommunen om å avlegge stemme hjemme (ambulerende stemmemottak). Sl

Slik søknad må vi ha innen fredag 10. september kl.10:00. 

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Konstituert organisasjonssjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308
Anne Merete Loftesnes
Konsulent (arkiv, faktura)
E-post
Telefon 37 17 02 29