Stemme hjemme eller ved institusjon?

(Ambulerende stemmegivning)

Stemme hjemme

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 13. september, eller forhåndsstemme på kommunehuset i forhåndsstemmeperioden, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder deg. 

Sende epost til post@vegarshei.kommune.no eller ring 37 17 02 29 / 916 99 308 for å søke.

Velgere i isolasjon eller karantene i forhåndsstemmeperioden

Velgere som er pålagt isolasjon som følge av covid-19 kan også søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan komme seg til valglokale og forhåndsstemme på ordinær måte.

Dette kan du lese mer om i artiklene om velgere i isolasjon og velgere i karantene.

Frist for å søke

Som følge av covid-19-pandemien er det ved årets valg satt en felles frist for å søke om ambulerende stemmegivning.

Fredag 10. september kl. 10:00.(Vi oppfordrer til å søke så tidlig som mulig)

Når kommer vi for å hente stemmer hjemme?

Tirsdag 7. september mellom kl. 14:00 og 17:00
Fredag 10. september mellom kl. 10:00 og 12:00.

Tidspunktene kan bli noe justert.

Stemme ved Vegårshei bo- og omsorgssenter, omsorgsboligene og Klokkartun

Tirsdag 7. september 2021 mellom kl. 10:00  og 14:00.

Ambulerende stemmegivning på valgdagen

Personer som er i isolasjon på grunn av påvist Covid-19 kan ikke gå ut av huset.

Om du ikke har stemt før, og ønsker å stemme må du ta kontakt med kommunen på tlf. 916 99 308 innen kl. 10.00 på valgdagen, 13. september.  Vi vil da komme hjem til deg å ta imot stemmen din.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308