Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå i manntallet. På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du står manntallsført i pr 30. juni i år. Men du kan forhåndsstemme i alle kommuner i landet.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset fra 3. august.

Har du nylig flyttet til Vegårshei og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2021, skal du stå i Vegårshei kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er Vegårshei valgstyre, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei.

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Konstituert organisasjonssjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308
Anne Merete Loftesnes
Konsulent (arkiv, faktura)
E-post
Telefon 37 17 02 29