Valg

I 2019 er det Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september 2019.

På denne siden vil det fortløpende bli lagt ut viktig informasjon om valget og valgavviklingen.

Valgstyret har samme politiske sammensetning som formannskapet.

I utgangspunktet er frist for å levere listeforslaget 31. mars kl. 12.00. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen.  På www.valg.no finner du veiledning og maler til utfylling av listeforslag

Kontaktinformasjon

Anne-Grete Glemming
Kommunalsjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 481 94 565


 

Anne Helene Espeland Baarøy
Arkivansvarlig/Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308

Oppgaver:

  • Arkivansvarlig (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig sak/arkivsystem (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkallinger og protokoller til politiske utvalg)
  • Valgansvarlig
  • Informasjon/kommunikasjonsleder i beredskapssituasjoner
Aina Ekra Voie
Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 00