Generell informasjon om valg

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9. september

Hvor skal jeg stemme på valgdagen?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni. 

På nettsiden valglokaler.no finner du valglokalet til din stemmekrets.

Husk legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det går  raskere om du tar det med.

Hvem har stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg?

 • Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
 • I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
  a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før

  valgdagen, eller
  b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

 • For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå oppført i manntallet. Har du nylig flyttet til kommunen i valgåret, og melding om dette ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fortsatt i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du kan klage hvis du ikke står i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene, eller det er andre feil, kan du klage skriftlig til valgstyret.

Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i  Vegårshei kommune. Politisk sekretariat har på vegne av valgstyret ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i Vegårshei.

Kontaktinformasjon

Anne-Grete Glemming
Kommunalsjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 481 94 565


 

Anne Helene Espeland Baarøy
Arkivansvarlig/Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308

Oppgaver:

 • Arkivansvarlig (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig sak/arkivsystem (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkallinger og protokoller til politiske utvalg)
 • Valgansvarlig
 • Informasjon/kommunikasjonsleder i beredskapssituasjoner
Aina Ekra Voie
Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 00