Generell informasjon om valg

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9. september

Hvor og når kan jeg stemme?

Husk legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det går  raskere om du tar det med.

Hvem har stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg?

  • Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
  • I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
    a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før

    valgdagen, eller
    b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

  • For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå oppført i manntallet. Har du nylig flyttet til kommunen i valgåret, og melding om dette ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fortsatt i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du kan klage hvis du ikke står i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene, eller det er andre feil, kan du klage skriftlig til valgstyret.

Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i  Vegårshei kommune. Politisk sekretariat har på vegne av valgstyret ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i Vegårshei.

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Konstituert organisasjonssjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308