Forhåndsstemme

Fra 12. august til 6. september.

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset i Myra.
Perioden: 12. august - 6. september
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 - 15:00

Du kan avgi forhåndsstemme i alle kommuner

Er du folkeregistrert i en annen kommune mottar vi stemmen din og sender den til riktig kommune.

Vi har ikke stemmesedler til andre kommuner eller fylkeskommuner. Så dersom du skal skal avgi stemme til annen kommune/fylke må du bruke en generell stemmeseddel hvor det kun står oppført partier. Eventuelt kan du ta med stemmesedler til den kommunen/fylke du skal avgi stemme til.

Husk valgkort og legitimasjon.

Godt valg!