Stemme hjemme eller ved institusjon?

(Ambulerende stemmegivning)

Stemme hjemme

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september, eller forhåndsstemme på kommunehuset i forhåndsstemmeperioden, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder deg. 

Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Vegårshei kommune er onsdag 4. september 2019. 

Ta kontakt med politisk sekretariat for å søke.

Stemme ved institusjon

Valgstyret har bestemt at det foretas forhåndsstemming ved Vegårshei- bo og omsorgssenter (inkludert omsorgsboligene bak VBO) og Klokkartun, torsdag 5. september 2019.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308