Tidligstemme

Fra 1. juli frem til 9. august.

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til oss og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter mandag 12. august. Siste dag for tidligstemming blir da fredag 9. august.

Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. 

Kontakt oss dersom du oppfyller kriteriene for å avtale når du kan komme å avgi stemme.