Valgresultater 2019

Da er det endelige valgresultatet klart. Valgdeltakelsen var på 78,50 prosent.

Partifordelingen blir slik etter at alle stemmene er talt opp 

 

Mandatfordeling
Mandatfordeling
Parti Antall
KrF 7
Sp 4
Ap 4
Høyre 2
SUM 17

 

Valgresultater 2019 - kommune
Valgresultater 2019 - kommune
Parti Antall forhåndsstemmer Antall Valgtinggstemmer Totalt
Arbeiderpartiet 90 208 298
Høyre 39 77 116
Kristelig folkeparti 147 350 497
Senterpartiet 98 228 326
Blanke 2 8 10

 

I år har vi tatt imot 392 forhåndsstemmer hvor av 10 til andre kommuner.

Valgdeltakelsen: 78,50 %

 

Valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du valgresultater fra tidligere valg for Vegårshei kommune og resten av landet.