Informasjon til deg som skal stemme

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg den 13. september

På valg.no finner du god informasjon til deg som skal stemme.

Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i  Vegårshei kommune. Politisk sekretariat har på vegne av valgstyret ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i Vegårshei.

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Konstituert organisasjonssjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308
Anne Merete Loftesnes
Konsulent (faktura)
E-post
Telefon 37 17 02 29