Smittevern ved valg

I år må vi ta hensyn til smittevern ved gjennomføring av valget.

Ved forhåndsstemmegivning er det ikke spesielle smitteverntiltak ut over de vi ellers er vant til å forholde oss til. Men du skal selvsagt ikke komme dersom du er i isolasjon, karantene eller har symptom på luftveissykdom. Vent heller til du er frisk, med mindre du da ikke får stemt.

Dersom du vil forhåndsstemme gjør du det på kommunehuset i åpningstiden.

I år oppfordrer vi til å forhåndsstemme på grunn av pandemisituasjonen!

På selve valgdagen vil du oppleve litt flere tiltak, blant annet noe mer merking og system ved inngang og utgang. Dersom du ikke har stemt tidligere, og blir syk eller satt i karantene/isolasjon før valgdagen, kan du kontakte kommunen så skal vi sørge for at du får stemt likevel. Les mer om dette under "Stemme på valdagen"

Smittevernregler og tips for velgere:

  • Ha klart for deg hva du skal stemme og hvordan du ev. skal rette på seddelen, slik at du bruker minst mulig tid i valglokalet
  • Her finner du mer informasjon om hvordan du stemmer
  • Ha legitimasjon med bilde klart ved ankomst, og gjerne valgkort også. Du treng bare legitimasjon med bilde for å få stemt.
  • Dersom det er stor pågang/kø skal du vente på utsiden av lokalet til det er ledig, eller du blir vist inn
  • Du må holde avstand til andre - minst en meter
  • Husk god hoste-/nysehygiene
  • Sprit hendene ved inngang til valglokale - det står spritdispenser ved inngangen
  • Følg skilting og beskjeder fra valgfunksjonærene
  • Dersom du er i isolasjon, karantene, eller har symptom på luftveissykdom må du forholde deg til egne regler - les mer under "Forhåndsstemme" eller "Stemme på valgdagen"