Vil du sitte i stemmestyret?

Vi trenger flere til stemmestyrene våre.

På valgdagen 11. september 2023 skal det sitte et stemmestyre i hvert valglokale som administrerer gjennomføringen av valget. Vi har to stemmestyrer, ett ved valglokalet i Vegårsheihallen og ett på Tangen grendehus.

Et stemmestyre er et kommunalt organ og oppnevnes av Vegårshei kommunes valgstyre. Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for disse.

Hva gjør et stemmestyre?

Ved hvert valglokale i kommunen skal det på valgdagen mandag 11. september 2023 være et stemmestyre. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Oppgavene til et stemmestyre er å administrere valggjennomføringen på det enkelte valglokale samt delta i opptelling av stemmene mottatt i sin valgkrets.

Alle som oppnevnes til stemmestyre vil få god opplæring før valgdagen.

Hvem kan velges?

Alle som har stemmerett til valget og som er folkeregistret i Vegårshei kommune kan velges til stemmestyre med følgende unntak: Kandidater som er oppført på valgliste ved årets kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg. 

Kommuneloven § 7-3 gir også en oversikt over andre som ikke kan oppnevnes.

Interessert?

Ønsker du å stille til disposisjon som stemmestyremedlem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023?

Her kan du melde deg til stemmestyret

Ved spørsmål, ta kontakt med Vegårshei kommunes valgadministrasjon innen 10. mai 2023: Telefon: 37 17 02 29 / 916 99 308

Det er valgstyret i Vegårshei kommune som oppnevner stemmestyrene. Valgstyret vil foreta valg til stemmestyrene i sitt møte 6. juni 2023.

Du vil få beskjed dersom du blir valgt.