Postliste fra 27. mai 2019

Bruk vår nye innsynsløsning eInnsyn - postliste fra og med 01.05.2022

I postlista kan du bestille innsyn rett fra det aktuelle dokumentet, og innsynsbegjæringen kommer rett til saksbehandler. Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig,  helst innen tre arbeidsdager. Dersom du får avslag på innsynskravet skal kommunen vise til lovhjemmel som er grunnlaget for avslaget. Postlista inneholder post som er eldre enn tre dager