Andre tilskuddsordninger

Her legges det ut kunngjøringer om tilskuddsordninger fra andre offentlige instanser (fylket, statsforvalter, direktorater etc)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser hvert år ut midler til inkludering av barn og unge, som både kommuner, frivillige og private aktører kan søke på.