Sommerjobb for 10. klassinger - tilskuddsordning

Til alle som driver næringsvirksomhet i Vegårshei kommune!

Også i år har Vegårshei kommune satt av 75 000,- kr til bygdas ungdommer som skaffer seg sommerjobb i egen kommune. Ordningen gjelder for ungdom om går ut av 10.klasse i 2019, født i 2003.

For mange av ungdommene vil dette være første møte med arbeidslivet og med vårt lokale næringsliv. Å delta i arbeidslivet kan være motiverende, gi økt selvstendighet og mestringsfølelse. Verdien av å delta er stor, og vi håper ordningen bidrar til at flere skaffer seg sommerjobb og gjennom det, får nyttig erfaring til senere arbeidsforhold.

Vi håper næringslivet benytter seg av ordningen, og bidrar til at ungdommen vår får en smak på arbeidslivet!»

Hilsen ordfører Kirsten Helen Myren

Reglene for ordningen i 2019:

  • Gjelder for ungdommer som går ut av 10.klasse i 2019, født i 2003.
  • Ungdommene må selv skaffe seg sommerjobb.
  • Arbeidet skal foregå i tidsrommet 1. juni-31. august 2019.
  • Aktuelle bedrifter/næringsaktører/organisasjoner må være hjemmehørende i kommunen, og må være registrert med organisasjonsnummer for å kunne få lønnstilskudd.
  • Tilskuddet baseres på lønnskostnader for ungdommene. Fast tilskudd til arbeidsgiver er kr. 50 pr. time pr. ungdom.
  • Tilskudd under kr. 500 utbetales ikke. Øvre tak på tilskudd pr. ungdom er kr. 4.000.
  • Dersom totalt avsatt ramme på kr. 100.000 overskrides, vil tilskuddet reduseres forholdsvis for alle bedrifter som har søkt.
  • Lønn skal fastsettes etter tariff for den aktuelle bransje, og alle ungdommene skal ha egen arbeidskontrakt. Om arbeidsgiver ikke er omfattet av egen tariff, skal kommunens tariff benyttes (egen tariff skal gjeldende tariff for kommunen benyttes (Pr. dato er slik avlønning kr. 120,41 pr. time for dem som er under 16 år, og kr. 135,49 for dem som har fylt 16 år.) Kommunal tariff kan bli forandret innen sommeren 2019. 
  • Bedriftene må sørge for forsikring, opplæring, sikkerhetstiltak o.s.v.. etter gjeldende lovverk.
  •  Bedriftene må selv søke om lønnstilskudd ved innlevering av nødvendig dokumentasjon.

Dere som ansetter disse ungdommene, må selv søke kommunen om lønnstilskudd innen fristen 01.10.2019. Ansettelsesforholdet dokumenteres med timelister/lønnsutbetalinger og signert arbeidskontrakt.

Vi håper dere kan se nytten av ung arbeidskraft og lønnstilskudd, og ønsker til lykke med sommersesongen 2019!