Barnehage

Fra 1. januar 2020 får vi nytt søknadsskjema for barnehageopptak. I tillegg tas det i bruk en kommunikasjonsplattform, Vigilo, for den kommunale barnehagen. Vigilo gir foreldre og ansatte en mulighet for digital to-veis kommunikasjon via en app eller nettside, som forenkler hverdagen for alle parter. Brukerveiledning for hvordan du tar i bruk portalen finner du her.