Barnehage

Hovedopptak 2019 - 2020

Trenger du ny barnehageplass fra 01.08.19, eller ønsker du å endre tilbudet? Søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema. For mer informasjon om opptaket se under menypunkt "Opptak og frister".