Barnehage

Hovedopptak i barnehager 2020

1.mars er søknadsfrist for oppstart av nye i barnehage høsten 2020. Gå inn på menyboksen «søk barnehageplass»,
benytt nettleseren Google Chrome.
Har ditt barn plass inneværende år trenger du ikke søke på nytt. 
Ønsker du å  øke eller redusere oppholdstilbudet til barnet,  søker du om dette i foresattportalen.