Barnehage

Fra 1. januar 2020 øker maksprisen for en heltidsplass i barnehage til kr. 3 135,-

Det tas forbehold om endelig budsjettvedtak i Stortinget.