Tidlig innsats - ressursteam

Dersom du som foresatt eller barnehagen er bekymret for ditt barns utvikling kan bekymringen meldes inn til drøfting i tverrfaglig ressursteam.

Teamet består av representant fra helsestasjon, barnevern, PPT, fysioterapeut, spesialpedagog og barnehagefaglig rådgiver. Styrer og pedagogisk leder er også med og annen faglig kompetanse invitters ved behov. Foresatte som ønsker det kan delta.

Hva tilbyr vi?

Vi fokuserer på hvordan vi best kan hjelpe barnet. Vi gir råd og veiledning og snakker om utprøving av tiltak og eventuelt henvisning til andre instanser. Det blir alltid skrevet referat fra møtene.

Hvem kan få tilbudet?

Barn mellom 0 - 6 år

Hvordan får jeg tilbudet?

Henvisning til ressursteam gjøres ved at barnehagen på eget skjema konkretiserer bekymringen og sier noe om hva det er behov for hjelp til. En henvisning til ressursteam krever samtykke fra foresatte.

Henvisning til tverrfaglig ressursteam (PDF, 254 kB)
Henvisning til tverrfaglig ressursteam (DOCX, 28 kB)

Samtykke til drøfting i tverrfaglig ressursteam (PDF, 243 kB)
Samtykke til drøfting i tverrfaglig ressursteam (DOCX, 24 kB)

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

For ansatte

Rutine for tverrfaglig ressursteam (PDF, 326 kB)