Ansatte i Vegårshei barnehage

Styrer

Linda Hommelsgård
Mobil: 413 31 868

Pedagogiske ledere

Astrid Birkedal Vegerstøl
Marit Ufsvatn Flaten
Marianne Lia
Hanne H. Naas
Inger H. Sines
Ragnhild Værland (permisjon)

Barne- og ungdomsarbeidere

Hilde Øverland
Gunn Hege Siring
Berit Hauge Valle
Mona Urfjell Myre
Turid Mo
Mari Selås
Nina Beate Keim Olsen (permisjon)
Lolo Wang

Lærlinger

Linn Stebekk
Veronica Skaarstad

Spesialpedagog

Tone Fidje Gryting

Renholdere

Ida Karin Tengelsen
Nevenka Macura

Vaktmester

Magne Myhre

Kontaktinformasjon

Vegårshei barnehage


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Styrer
Linda Hommelsgård

Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder for oppvekst
E-post
Telefon 404 82 651

Åpningstider

Man - fre: 07:00-16:30