Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2020 - 2021

Barnehagerute 2020 - 2021
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2020
3. august Barnehageåret starter Velkommen!
12. - 13. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
24. september Foreldremøte
15. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
16. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste dag før jul
Våren 2021
4. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
5. januar Første dag etter nyttår
11.februar SU møte Samarbeidsutvalg
31. mars Siste dag før påskeferien. Barnehagen stenger kl 12.00
6. april Første dag etter påskeferien
11. mai SU møte Samarbeidsutvalget
13. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
14. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
24. mai 2. pinsedag Barnehagen stengt
10. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28, 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt

 

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2020/2021.

Barnehageruta er godkjent av SU mai 2020

 

Barnehagerute 2021 - 2022

Barnehagerute 2021 - 2022
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2021
2. august Barnehageåret starter Velkommen!
16. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. september Foreldremøte
12. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
22. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste barnehagedag før jul
Våren 2022
3. januar Første dag etter nyttår
10.februar SU møte Samarbeidsutvalg
13. april Siste dag før påskeferie Barnehagen stenger kl. 12:00
19. april Planleggingsdag Barnehagen stengt
20. april Første dag etter påskeferien
1. mai Fridag Barnehagen stengt
10. mai SU møte Samarbeidsutvalg
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
26. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
27. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
6. juni 2. pinsedag Barnehagen stengt
16. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt

 

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2021/2022.
Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere. Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging.

Barnehageruta ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei 
barnehage, 

01.06.2021