Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2020 - 2021

 

Barnehagerute 2020 - 2021
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2020
3. august Barnehageåret starter Velkommen!
12. - 13. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
24. september Foreldremøte
15. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
16. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste dag før jul
Våren 2021
4. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
5. januar Første dag etter nyttår
11.februar SU møte Samarbeidsutvalg
31. mars Siste dag før påskeferien. Barnehagen stenger kl 12.00
6. april Første dag etter påskeferien
11. mai SU møte Samarbeidsutvalget
13. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
14. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
24. mai 2. pinsedag Barnehagen stengt
10. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28, 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt

 

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2020/2021.

Barnehageruta er godkjent av SU mai 2020