Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2021 - 2022

Barnehagerute 2021 - 2022
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2021
2. august Barnehageåret starter Velkommen!
16. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. september Foreldremøte
12. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
22. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste barnehagedag før jul
Våren 2022
3. januar Første dag etter nyttår
10.februar SU møte Samarbeidsutvalg
18. februar Planleggingsdag Barnehagen stengt
13. april Siste dag før påskeferie Barnehagen stenger kl. 12:00
19. april Planleggingsdag Barnehagen stengt
20. april Første dag etter påskeferien
1. mai Fridag Barnehagen stengt
10. mai SU møte Samarbeidsutvalg
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
26. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
27. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
6. juni 2. pinsedag Barnehagen stengt
16. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2021/2022.
Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere. Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging.

Barnehagerute 2022 - 2023

Barnehagerute 2022 - 2023
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2022
1. august Barnehageåret starter Velkommen!
15. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
22. september Foreldremøte
11. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
21. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste dag før jul
Våren 2023
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
15. februar SU møte Samarbeidsutvalg
5. april Siste dag før påskeferien. Barnehagen stenger kl 12.00
11. april Frøste dag etter påskeferien
1. mai Barnehagen stengt
4. mai SU møte Samarbeidsutvalg
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
18. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
19. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
29. mai 2. pinsedag Barnehagen stengt
22. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28, 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt, 03.07 - 30.07. Første dag etter ferien blir 31.07.23.

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2022/2023.
Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere og varslet i god tid. Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging.

Barnehageruta er godkjent i kontaktmøte 07.02.22 og ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehage, 09.02.22 


Vegårshei februar 2022

Linda Hommelsgård
Styrer Vegårshei barnehage