Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2019 - 2020
Barnehagerute 2019 - 2020
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2019
1. august Barnehageåret starter Velkommen!
14. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
24. september Foreldremøte
15. oktober SU møte
18. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste skoledag før jul
Våren 2020
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
11.februar SU møte
20. mars Planleggingsdag Barnehagen stengt
8. april Siste dag før påskeferie
14. april Første dag etter påskeferien
1. mai Fridag
11. mai SU møte
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
21. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
22. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
1. juni 2. pinsedag Barnehagen stengt
17. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 28, 29, 30 og 31 Ferieavvikling Barnehagen stengt

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2019/2020. 

Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere.  Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging. 

Barnehageruta ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehage, 12.02.2019