Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august 2018 Barnehageåret starter Velkommen til barnehagen
16. og 17. august 2018 Planleggingsdager Barnehagen stengt
27. september 2018 Foreldremøte
19. oktober 2018 Planleggingsdag Barnehagen stengt
ca 1. desember 2018 Felles adventsfest
24. - 26 desember 2018 Julaften, 1. og 2. juledag Barnehagen stengt
2. januar 2019 Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar 2019 Første dag etter nyttår
17. april 2019 Siste dag før påskeferien
23. april 2019 Første dag etter påskeferien
1. mai 2019 Offentlig høytidsdag Barnehagen stengt
17. mai 2019 Nasjonaldag Barnehagen stengt
30. mai 2019 Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
10. juni 2019 2. pinsedag Barnehagen stengt
ca 19. juni 2019 Felles sommerfest
21. juni 2019 Planleggingsdag Barnehagen stengt
Uke 27, 28 og 29 Ferieavvikling Barnehagen stengt
1. august 2019 Nytt barnehageår starter Velkommen til barnehagen