Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2018 - 2019
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august Barnehageåret starter Velkommen til barnehagen
16. og 17. august Planleggingsdager Barnehagen stengt
27. september Foreldremøte
19. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
ca 1. desember Felles adventsfest
24. - 26 desember Julaften, 1. og 2. juledag Barnehagen stengt
Våren 2019
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
17. april Siste dag før påskeferien
23. april Første dag etter påskeferien
1. mai Offentlig høytidsdag Barnehagen stengt
17. mai Nasjonaldag Barnehagen stengt
30. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
10. juni 2. pinsedag Barnehagen stengt
ca 19. juni Felles sommerfest
21. juni Planleggingsdag Barnehagen stengt
Uke 27, 28 og 29 Ferieavvikling Barnehagen stengt
1. august Nytt barnehageår starter Velkommen til barnehagen

 

 

Barnehagerute 2019 - 2020
Barnehagerute 2019 - 2020
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august Barnehageåret starter Velkommen!
14. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
24. september Foreldremøte
18. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste skoledag før jul
Våren 2020
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
8. april Siste dag før påskeferie
14. april Første dag etter påskeferien
1. mai Fridag Barnehagen stengt
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
21. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
22. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
1. juni 2. pinsedag Barnehagen stengt
19. juni (?) Felles sommerfest
Juli - uke 28 - 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2019/2020. 

Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere.  Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging. 

Barnehageruta ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehage, 12.02.2019