Barnehagerute

Oversikt over ferie og fridager i barnehagen.

Barnehagerute 2022 - 2023

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2022/2023.
Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere, og varslet i god tid. Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging.

Barnehagerute 2022 - 2023
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2022
1. august Barnehageåret starter Velkommen!
15. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
22. september Foreldremøte
11. oktober SU møte Samarbeidsutvalg
21. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
23. desember Siste dag før jul
Våren 2023
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
15. februar SU møte Samarbeidsutvalg
5. april Siste dag før påskeferien. Barnehagen stenger kl 12.00
11. april Frøste dag etter påskeferien
1. mai Barnehagen stengt
4. mai SU møte Samarbeidsutvalg
17. mai Nasjonaldag Hipp hurra!
18. mai Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt
19. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
29. mai 2. pinsedag Barnehagen stengt
22. juni Sommerfest på hvert hus
Juli - uke 27, 28, 29 og 30 Ferieavvikling Barnehagen stengt, 03.07 - 30.07. Første dag etter ferien blir 31.07.23.

Barnehageruta er godkjent i kontaktmøte 07.02.22 og ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehage, 09.02.22 

Barnehagerute 2023 - 2024

Barnehagerute 2023 - 2024
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
Høsten 2023
31. juli Barnehageåret starter Velkommen!
14. august Planleggingsdag Barnehagen stengt
19. september Foreldremøte
11. oktober Møte SU Samarbeidsutvalg
20. oktober Planleggingsdag Barnehagen stengt
22. desember Siste barnehagedag før jul
Våren 2024
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
3. januar Første dag etter nyttår
12. februar Møte SU Samarbeidsutvalget
27. mars Siste dag før påskeferien Barnehagen stenger kl. 12:00
1. mai Fridag Barnehagen stengt
7. mai Møte SU Samarbeidsutvalget
9. mai Kristihimmelfartsdag Barnehagen stengt
10. mai Planleggingsdag Barnehagen stengt
17. mai Najonaldag Hipp hurra!
20. mai Andre pinsedag Barnehagen stengt
20. juni Sommerfest på hvert hus
1. juli - 28. juli Ferieavvikling Barnehagen stengt

Datoene vi har satt opp er samkjørt med skolerute for 2023/2024.

Den siste planleggingsdagen blir fastsatt senere og varslet i god tid. Denne dagen brukes til interkommunal kursdag eller til intern planlegging.

Barnehageruta ble godkjent i kontaktmøte 09.02.23, og ble enstemmig vedtatt i samarbeidsutvalget for Vegårshei barnehage15.02.23

Vegårshei februar 2023

Linda Hommelsgård
Styrer Vegårshei barnehage