Samarbeidsutvalget i Vegårshei barnehage

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og være med å drøfte barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget har 3 - 4 møter i året.

Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage

Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage
Medlemmer Representerer
Jon Rune Samuelsen Foreldre avdeling Myra
Helga Raudsandmoen Foreldre avdeling Ubergsmoen
Mona Urfjell Myre Personalet (Myra)
Mari Selås Personalet (Ubergsmoen)
Katrin Osk Olsen Foreldre avdeling Myra
Britt Susanne Eriksen (vara) Foreldre avdeling Ubergsmoen

Kontaktinformasjon

Vegårshei barnehage


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Styrer
Linda Hommelsgård