Samarbeidsutvalget i Vegårshei barnehage

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og være med å drøfte barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget har 3 - 4 møter i året.

Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage
Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage
Medlemmer Representerer
Nina Stea Jorstad Foreldre avdeling Myra
Nina Celin Svendsen Foreldre avdeling Ubergsmoen
Linda Hommelsgård Personalet
Astrid Vegerstøl Personalet
Heidi Elise Strand (vara) Foreldre avdeling Myra
Lisbeth Lilleholt Slåen (vara) Foreldre avdeling Ubergsmoen
Nina Beate Olsen (vara) Personale

Kontaktinformasjon

Vegårshei barnehage


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Enhetsleder og styrer
Hildegunn Myre Dale