Samarbeidsutvalget i Vegårshei barnehage

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og være med å drøfte barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget har 3 - 4 møter i året.

Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage
Samarbeidsutvalg - Vegårshei barnehage
Medlemmer Representerer
Nina Stea Jorstad Foreldre avdeling Myra
Nina Celin Svendsen Foreldre avdeling Ubergsmoen
Linda Hommelsgård Personalet
Astrid Vegerstøl Personalet
Heidi Elise Strand (vara) Foreldre avdeling Myra
Lisbeth Lilleholt Slåen (vara) Foreldre avdeling Ubergsmoen
Nina Beate Olsen (vara) Personale

Kontaktinformasjon

Vegårshei barnehage


Telefon
Myra 37 16 95 14
Ubergsmoen 37 16 84 00
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Enhetsleder og styrer
Hildegunn Myre Dale