Om Vegårshei barnehage

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre. Vi jobber etter visjonen "Barnehagesekken - en god start på livet". Målet er at fra tida i barnehagen skal barna få med seg trygghet, en positv holdning til seg selv og andre, kunnskap og erfaringer og masse gode minner.

Vegårshei barnehage består av to avdelinger, en i Myra sentrum og en på Ubergsmoen. Ansattgruppen består av 5 barnehagelærere, 7 fagarbeidere, 1 assistent og 2 lærlinger. Nedenfor kan du se presentasjoner av de to avdelingen.

Vegårshei barnehage har egne småbarnsavdelinger

For de minste barna i barnehagen er det ekstra viktig å ha trygge, varme voksne rundt seg. Det er avgjørende for barns utvikling å ha en base (den voksne) å vende tilbake til når de utforsker sine omgivelser. I Vegårshei barnehage ha vi jobbet mye med Trygghetssirkelen. Det å se barnet som subjekt, ta dem på alvor og være tilgjengelige for barna er vårt største fokus.

På småbarnsavdelingen har vi gode, store rom der barna kan utforske og utfolde seg. Vi tilrettelegger for at de minste barna får den plassen de trenger når de leker parallelt (der alle gjør det samme). Når små barn øver på samspill med sine lekekamerater, bruker de ofte hele gulvet som lekegrind.  

To små barn - Klikk for stort bilde    Voksen med små barn på fanget - Klikk for stort bilde     Tre små barn som leker - Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

Avdeling Myra

Tusenfryd: Barn mellom 0 og 3 år.
Forglemmegei: Barn mellom 4 og 6 år.

Presentasjon av avdelingen i Myra (PDF, 6 MB)

Avdeling Ubergsmoen

Løvetann: Barn mellom 0 og 3 år
Solsikke: Barn mellom 4 og 6 år.

Presentasjon av avdelingen på Ubergsmoen (PDF, 5 MB)

Antall barn

Barnehagen har de siste årene hatt ca. 50 barn. Vi tilbyr både heltids- og deltidsplasser.

Barnehagen er stengt fire uker i juli

Film 'prosjekt barnehage' 2021

Serviceerklæring - et sett med felles forventninger

Kontaktinformasjon

Vegårshei barnehage


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Styrer
Linda Hommelsgård

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51

Åpningstider

Man - fre: 07:00-16:30