Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Vi har stadig samme satsning i Vegårshei barnehage, relasjon og språk.

Årsplanen bygger på barnehagens femårsplan som sier noe om hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.