Femårsplan

Vår femårsplan skal vise hvordan vi vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Planen skal blant annet vise hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres.

Femårsplanen ble rullert i 2019.

 
 

Lover og regler

Rammeplan for barnehagen (udir.no)