Barn og sykdom

Vi ønsker å begrense smitte

Reglene er laget for å begrense smitte i barnehager ved å ta forholdsregler. Barnehagepersonalet har forståelse for at det av og til kan være vanskelig å holde barnet hjemme når man skal på skole eller jobb. Ved å ta forholdsregler begrenser vi smitte, slik at det ikke blir så mye fravær også blant personalet.

Om dere foreldre er usikre på om barnet bør komme i barnehagen, kan dere rådføre dere med personalet. Vi ønsker alle barna friske og i barnehagen.

Hovedregelen

Febersyke barn og barn med redusert allmenntilstand (trøtt, slapp, utilpass)skal holdes hjemme.

Øyebetennelse

 • Stor risiko for smitte.
 • Barnet kan få det flere ganger.
 • Barnet kan i barnehagen når behandlingen er begynt. Ikke alle trenger antibiotika.

Ørebetennelse

 • Smitter ikke.
 • Barnet kan få det flere ganger.
 • Allmenntilstanden avgjør, men kan møte i barnehage hvis feberfri.

Forkjølelse

 • Allmenntilstanden avgjør. Kan i barnehagen hvis ikke feber.
 • NB! Er barnet slapt, uopplagt, la barnet være hjemme 1-2 dager ekstra.

Diare/oppkast

 • Inkubasjonstid:0-3 dager
 • Smittefaren er ganske stor.
 • Barn bør holdes hjemme ved symptomer og i 48 timer etter opphør av oppkast
 • og diaré.
 • Har barnet kastet opp om natten, bør det være hjemme den påfølgende dagen.

Lus

 • Smitter oftest direkte fra hode til hode, men også gjennom felles bruk av kam, skjerf, lue.
 • Symptomer: Kløe, (opptrer 1-3 mnd etter smitte)
 • Behandling: Etter påvisning av lus: Bruk lusemiddel (sjampo, liniment). Kontakt helsesøster, apotek for å få vite hvilke middel som for tiden virker på lusene.
 • Følg bruksanvisningen til gjeldende middel nøye.
 • Kun de som har påvist lus, skal behandles.
 • Barn kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Halsbetennelse

 • Allmenntilstanden er avgjørende.
 • Har barnet en bekreftet steptokokkinfeksjon, kan barnet gå i barnehagen dagen
 • etter at behandling er igangsatt.

Vannkopper

 • Inkubasjonstid: vanligvis 14 dager.
 • Smittefaren opphører når siste utslett er tørket inn.
 • Barnet kan få vannkopper kun en gang.
 • Barnet kan i barnehagen når det er feberfri og når utslettet har tørket inn så det ikke væsker lengre.

Brennkopper

 • Inkubasjonstid:1-3 dager
 • Smittefaren er ganske stor
 • Barnet kan få det flere ganger.
 • Behandling: lokalbehandling med salve
 • Hvis utslettet kan tildekkes han barnet i barnehagen dagen etter igangsatt behandling.
 • Ved større utbrudd, må ”sårene” være tørre og i god tilheling.

Tredagersfeber (4. barnesykdom)

 • Inkubasjonstid: 5-15 dager
 • Smittefaren er liten.
 • Barnet kan i barnehagen hvis god allmenntilstanden, uavhengig av utslett.

5. barnesykdom

 • Smittefaren er liten
 • Barnet kan gå i barnehagen hvis god allmenntilstand, uavhengig av utslett.

Kikhoste:

 • Her må det avtales med lege i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak).
 • Kan vanligvis tilbake i barnehagen 5 dager etter igangsatt behandling.

Skarlagensfeber:

 • Inkubasjonstid: 2-4 dager
 • Smittefaren er ganske stor.
 • Barnet får skarlagensfeber sjeldent flere ganger.
 • Barnet kan i barnehagen minst 1 døgn etter at behandling er igangsatt.

Fullfør antibiotikakuren

Blir barnet satt på en antibiotikakur, er det viktig at hele kuren blir tatt. Ikke slutt med medisinene tidligere, selv om barnet tilsynelatende er friskt igjen.

Sykdommer som meslinger, kusma, røde hunder, kikhoste regnes som barnesykdommer.
De aller fleste er vaksinert mot disse og derfor er dette sykdommer som nå sees relativt
sjeldent. Er barnet deres vaksinert, er sjansen for å få sykdommen liten.

Rundskriv fra Folkehelseinstituttet om ”Barnehager og smittevern” er utgangspunktet for våre forholdsregler.