Mat i barnehagen

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Dette gjelder både for barna og for de voksne som arbeider her. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Maten vi serverer er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse.

Måltider i Vegårshei barnehage

Frokost kl. 7 – 7:50
Lunsj kl. 10.30 - 11.30
Frukt/skive kl. 14-15

Måltider som fremmer helse

Barnehagen har ansvar for å legge til rette for måltider som fremmer helse. Barnehagen er en arena hvor barna på en naturlig måte kan tilegne seg kunnskaper og gode holdninger når det gjelder mat, måltider og hygiene. Vi smaker på nye smaker, og varierer med hva som tilbys i måltidene.

Helsemyndighetene anbefaler oss blant annet at vi tilfører ekstra frukt og grønnsaker til måltidene, at vi senker salt- og sukkernivået i maten, bruker mer grove kornsorter, mindre tilsetningsstoffer, mer fisk og mindre rødt kjøtt. Barn er avhengig av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg.

Bra mat i barnehagen – Råd, tips og oppskrifter - Helsedirektoratet

Fokus på næringsrik kost

De har stort behov for næringsstoffer i forhold til sin egen vekt. Og fordi den totale mengden mat de spiser er relativt liten, er det liten plass til mat og drikke som ikke gir dem den næringen de trenger. Det er dette som gjør det så spesielt viktig å ha fokus på næringsrik kost til barn.

Mengde mat - hva er normalt?

Det er viktig å være klar over at friske barn regulerer sitt eget matinntak i perioder, etter hva de trenger. Det kan bety at barn i perioder spiser lite og at de i andre perioder spiser mer enn vanlig. Og dette er normalt. Videre betyr dette at det er vanskelig å sette opp en standard for hvor mye barn skal spise til hvert måltid.

Den beste måten er å følge med på at barna øker normalt i vekt og at barna har god helsetilstand. Og tilby et variert utvalg av grove kornprodukter, grønnsaker, frukt, bær, meieriprodukter, egg og kjøtt- og fiskeprodukter. Som drikke til måltidene serveres melk og vann.

Gode matopplevelser

Vi vil ha god tid til måltidene, slik at barna får i seg tilstrekkelig mat. De voksne tar aktivt del i måltidene, og vi legger til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø. Vi vil at barna skal få gode minner fra å stelle i stand et hyggelig måltid, bordfellesskap med gode venner og gode matopplevelser i barnehagen.

 

Kontaktinformasjon

Linda Hommelsgård
Styrer
E-post
Telefon 41 33 18 68