Språk

Å forstå språk og å bruke språket til å kommunisere tanker, ideer, meninger og informasjon er grunnleggende hos mennesket. Lervåg

Vi ønsker å fremme barnas egen refleksjon og tanker rundt ordets betydning.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51