SmART oppvekst

SmART oppvekst har som visjon å skape robuste barn, unge og voksne, som takler motgang og medgang på en god måte.

” Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som har god selvfølelse, et optimistisk tankesett og tro og håp for framtiden.»

Hva er SmART oppvekst?

SmART oppvekst går ut på å skape en anerkjennende grunnholdning med fokus på barns styrker, kombinert med trening i sosial kompetanse.

God sosial kompetanse er en forutsetning for at barn skal kunne takle de utfordringer som kommer seinere i livet. Det handler om å styrke tanker, følelser og handlinger på en slik måte at barn lykkes i samspillet med andre mennesker.

Måten som voksne ser, bekrefter og svarer barn på er avgjørende for hvordan barn opplever seg selv. Målet er at alle barn på Vegårshei skal bli møtt av voksne som ser barnets styrker og talent og utvikler disse. SmART oppvekst bidrar til å gi barn og voksne et språk og en trening i å se etter det som fungerer.

Det handler om å se den beste utgaven av hverandre

Gjennom SmART oppvekst blir barna kjent med ulike karakteregenskaper, som f. eks. mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt og takknemlighet.

I barnehagene trener barn og voksne på å se etter, og sette ord på egne og andres styrker / egenskaper.
Oversikt over karakteregenskapene.