Overgang fra barnehage til skole

Å begynne på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. Overgangen fra å være barnehagebarn til elev er en tid barn skal se fram til med glede, nysgjerrighet og forventning. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte, skole og SFO legge til rette for at barna får en trygg og god overgang.

"Femmeren"

I Vegårshei kommune omtales barn som går siste år i barnehagen som «femmere». Det skal etableres «femmergrupper» i alle barnehagene, og i «femmergruppa» skal det være særlig fokus på språklig og sosial kompetanse.

Det skal legge til rette for månedlige «femmertreff» på tvers av barnehagene. Målet er at «femmerne» skal bli kjent på tvers av barnehagene og som gruppe før de begynner på skolen. Ut på våren besøker alle «femmerne» SFO og elevene som går på 1. trinn på skolen.

Helhetlig opplæringsløp

En god sammenheng mellom barnehage og skole skal legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar det enkelte barns behov. Det er derfor viktig at skolen får god informasjon om hvert enkelt barn. Informasjonen skal si noe om barnets kompetanse, hva det kan, liker mestrer og hva det ev. trenger særskilt støtte til.

Overgangsskjema

Alle barnehagene i Vegårshei kommune har ansvar for å fylle ut overgangsskjema for sine «femmere». Dette skjemaet overleveres skolen i en overgangssamtale mellom pedagogisk leder i barnehagen og lærer på 1. trinn i skolen.

Foresatte skal få innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen, og må gi skriftlig samtykke til overføring av informasjon fra barnehagen til skolen.

Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger mellom barnehage og skole (DOCX, 90 kB)
 

Handlingsplan for overgang mellom barnehage til skole/SFO

Vegårshei kommune har utarbeidet en plan som beskriver aktiviteter og tiltak som skal sikre en trygg og god overgang, og sammenheng i det pedagogiske opplegget fra barnehage til skole. Målet er at alle barn skal få en likeverdig, trygg og meningsfull overgang fra barnehage til skole og SFO.
 

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51