Barnehage - priser

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli.

Oppholdstid inntil 9,5 timer per dag Barn nr 1 Barn nr 2 Barn nr 3
5 dager per uke 2910,- 2037,- 1445,-
4 dager per uke 2328,- 1630,- 1164,-
3 dager per uke 1746,- 1222,- 873,-
2 dager per uke 1164,- 815,- 582,-
Kjøpe dager (ekstra) 250,- Inge moderasjon Ingen moderasjon

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. I 2018 er makspris 2910 kroner per måned, totalt 32 010 kroner per år.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. For opplysninger om matpenger ta kontakt med barnehage din.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunalbarnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Inger Helland Sines
Barnehage og skolefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 17 02 10