Barnehage - priser


Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli.

Priser på barnehageopphold
Oppholdstid inntil 9,5 timer per dag Pris fra 01.01.2023
5 dager per uke (100 %) 3000,-
4 dager per uke (80 %) 2400,-
3 dager per uke (60 %) 1800,-
2 dager per uke (40 %) 1200,-
Kjøpe dager (ekstra) 300,-

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Fra 1.1.2023 er makspris 3000,- kroner per måned.

Kostpenger

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. For opplysninger om matpenger ta kontakt med barnehage din.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunalbarnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51