Barnehage - priser

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli.

Priser på barnehageopphold
Oppholdstid inntil 9,5 timer per dag Barn nr 1 Barn nr 2 Barn nr 3
5 dager per uke 3315,- 2320,- 1658,-
4 dager per uke 2652,- 1856,- 1326,-
3 dager per uke 1989,- 1392,- 994,-
2 dager per uke 1326,- 928- 663,-
Kjøpe dager (ekstra) 300,- Inge moderasjon Ingen moderasjon

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Fra 1.1.2022 til sommerferien er makspris 3315,- kroner per måned. (Fra og med 1. august 2022 blir det maks. 3050,- kroner per måned.) 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. For opplysninger om matpenger ta kontakt med barnehage din.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunalbarnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder for oppvekst
E-post
Telefon 404 82 651