Barnehage - priser

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli.

Priser på barnehageopphold
Oppholdstid inntil 9,5 timer per dag Barn nr 1 Barn nr 2 Barn nr 3
5 dager per uke 2990,- 2093,- 1495,-
4 dager per uke 2392,- 1675,- 1196,-
3 dager per uke 1794,- 1256,- 897,-
2 dager per uke 1196,- 837,- 598,-
Kjøpe dager (ekstra) 300,- Inge moderasjon Ingen moderasjon

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Fra 1.1.2019 er makspris 2990 kroner per måned. Fra august 2019 endres maksprisen til 3040 kroner per måned.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. For opplysninger om matpenger ta kontakt med barnehage din.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunalbarnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Inger Helland Sines
Barnehage og skolefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 17 02 10
Mobil 995 02 062