Barnehage - priser

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli.

Priser på barnehageopphold
Oppholdstid inntil 9,5 timer per dag Barn nr 1 Barn nr 2 Barn nr 3
5 dager per uke 3230,- 2261,- 1615,-
4 dager per uke 2584,- 1809,- 1292,-
3 dager per uke 1938,- 1357,- 969,-
2 dager per uke 1292,- 904,- 646,-
Kjøpe dager (ekstra) 300,- Inge moderasjon Ingen moderasjon

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Fra 1.1.2021 er makspris 3230,- kroner per måned. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. For opplysninger om matpenger ta kontakt med barnehage din.

Søskenrabatt

Søskenrabatt: 30% for barn nr. 2.
Søskenrabatt: 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunalbarnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder for oppvekst
E-post
Telefon 404 82 651